Най-доброто съотношение между цена и производителност!

 • Цена: 22,00/mo

  Ryzen VPS I

   AMHost Hosting

   • 20GB   Samusung 970 Pro NVMe

   • 3GB  DDR4 3200MHz RAM памет

   • 1 x vCore 4.8GHz   ядра

   • Neterra|Voxility + Neterra Firewall - DDoS Защита   • • Месечно (месец за месец) - без намаление
    • Тримесечно (плащате на всеки 3 месеца) - 4% намаление
    • Шестмесечно (плащате на всеки 6 месеца) - 7% намаление
    • Годишно (плащате на всеки 12 месеца) - 11% намаление


  Поръчай сега
 • Цена: 40,00/mo

  Ryzen VPS II

   AMHost Hosting

   • 30GB   Samusung 970 Pro NVMe

   • 4GB  DDR4 3200MHz RAM памет

   • 2 x vCore 4.8GHz   ядра

   • Neterra|Voxility + Neterra Firewall - DDoS Защита   • • Месечно (месец за месец) - без намаление
    • Тримесечно (плащате на всеки 3 месеца) - 4% намаление
    • Шестмесечно (плащате на всеки 6 месеца) - 7% намаление
    • Годишно (плащате на всеки 12 месеца) - 11% намаление


  Поръчай сега
 • Цена: 65,00/mo

  Ryzen VPS III

   AMHost Hosting

   • 40GB   Samusung 970 Pro NVMe

   • 6GB  DDR4 3200MHz RAM памет

   • 3 x vCore 4.8GHz   ядра

   • Neterra|Voxility + Neterra Firewall - DDoS Защита   • • Месечно (месец за месец) - без намаление
    • Тримесечно (плащате на всеки 3 месеца) - 4% намаление
    • Шестмесечно (плащате на всеки 6 месеца) - 7% намаление
    • Годишно (плащате на всеки 12 месеца) - 11% намаление


  Поръчай сега
 • Цена: 80,00/mo

  Ryzen VPS IV

   AMHost Hosting

   • 50GB   Samusung 970 Pro NVMe

   • 8GB  DDR4 3200MHz RAM памет

   • 3 x vCore 4.8GHz   ядра

   • Neterra|Voxility + Neterra Firewall - DDoS Защита   • • Месечно (месец за месец) - без намаление
    • Тримесечно (плащате на всеки 3 месеца) - 4% намаление
    • Шестмесечно (плащате на всеки 6 месеца) - 7% намаление
    • Годишно (плащате на всеки 12 месеца) - 11% намаление


  Поръчай сега
 • Цена: 95,00/mo

  Ryzen VPS V

   AMHost Hosting

   • 65GB   Samusung 970 Pro NVMe

   • 10GB  DDR4 3200MHz RAM памет

   • 3 x vCore 4.8GHz   ядра

   • Neterra|Voxility + Neterra Firewall - DDoS Защита   • • Месечно (месец за месец) - без намаление
    • Тримесечно (плащате на всеки 3 месеца) - 4% намаление
    • Шестмесечно (плащате на всеки 6 месеца) - 7% намаление
    • Годишно (плащате на всеки 12 месеца) - 11% намаление


  Поръчай сега
 • Цена: 105,00/mo

  Ryzen VPS VI

   AMHost Hosting

   • 80GB   Samusung 970 Pro NVMe

   • 10GB  DDR4 3200MHz RAM памет

   • 4 x vCore 4.8GHz   ядра

   • Neterra|Voxility + Neterra Firewall - DDoS Защита   • • Месечно (месец за месец) - без намаление
    • Тримесечно (плащате на всеки 3 месеца) - 4% намаление
    • Шестмесечно (плащате на всеки 6 месеца) - 7% намаление
    • Годишно (плащате на всеки 12 месеца) - 11% намаление


  Поръчай сега
 • Цена: 120,00/mo

  Ryzen VPS VII

   AMHost Hosting

   • 95GB   Samusung 970 Pro NVMe

   • 12GB  DDR4 3200MHz RAM памет

   • 4 x vCore 4.8GHz   ядра

   • Neterra|Voxility + Neterra Firewall - DDoS Защита   • • Месечно (месец за месец) - без намаление
    • Тримесечно (плащате на всеки 3 месеца) - 4% намаление
    • Шестмесечно (плащате на всеки 6 месеца) - 7% намаление
    • Годишно (плащате на всеки 12 месеца) - 11% намаление


  Поръчай сега
 • Цена: 145,00/mo

  Ryzen VPS VIII

   AMHost Hosting

   • 100GB   Samusung 970 Pro NVMe

   • 14GB  DDR4 3200MHz RAM памет

   • 5 x vCore 4.8GHz   ядра

   • Neterra|Voxility + Neterra Firewall - DDoS Защита   • • Месечно (месец за месец) - без намаление
    • Тримесечно (плащате на всеки 3 месеца) - 4% намаление
    • Шестмесечно (плащате на всеки 6 месеца) - 7% намаление
    • Годишно (плащате на всеки 12 месеца) - 11% намаление


  Поръчай сега