Висококачествени VPS услуги на достъпни цени!

 • 9,08/mo

  VPS Half of I

   AMHost Hosting

   • 12GB   Samusung SSD Raid 10

   • 2GB  ECC RAM памет

   • 1 vCore  ядра

   • Neterra|Voxility + L7 Firewall - DDoS Защита   • • Месечно (месец за месец) - без намаление
    • Тримесечно (плащате на всеки 3 месеца) - 4% намаление
    • Шестмесечно (плащате на всеки 6 месеца) - 7% намаление
    • Годишно (плащате на всеки 12 месеца) - 11% намаление


  Поръчай сега
 • 18,87/mo

  VPS I

   AMHost Hosting

   • 35GB   Samusung SSD Raid 10

   • 4GB  ECC RAM памет

   • 2 vCore  ядра

   • Neterra|Voxility + Neterra Firewall - DDoS Защита   • • Месечно (месец за месец) - без намаление
    • Тримесечно (плащате на всеки 3 месеца) - 4% намаление
    • Шестмесечно (плащате на всеки 6 месеца) - 7% намаление
    • Годишно (плащате на всеки 12 месеца) - 11% намаление


  Поръчай сега
 • 27,09/mo

  VPS II

   AMHost Hosting

   • 45GB   Samusung SSD Raid 10

   • 6GB  ECC RAM памет

   • 3 vCore  ядра

   • Neterra|Voxility + Neterra Firewall - DDoS Защита   • • Месечно (месец за месец) - без намаление
    • Тримесечно (плащате на всеки 3 месеца) - 4% намаление
    • Шестмесечно (плащате на всеки 6 месеца) - 7% намаление
    • Годишно (плащате на всеки 12 месеца) - 11% намаление


  Поръчай сега
 • 35,33/mo

  VPS III

   AMHost Hosting

   • 60GB   Samusung SSD Raid 10

   • 8GB  ECC RAM памет

   • 4 vCore  ядра

   • Neterra|Voxility + Neterra Firewall - DDoS Защита   • • Месечно (месец за месец) - без намаление
    • Тримесечно (плащате на всеки 3 месеца) - 4% намаление
    • Шестмесечно (плащате на всеки 6 месеца) - 7% намаление
    • Годишно (плащате на всеки 12 месеца) - 11% намаление


  Поръчай сега
 • 39,69/mo

  VPS IV

   AMHost Hosting

   • 65GB   Samusung SSD Raid 10

   • 8GB  ECC RAM памет

   • 5 vCore  ядра

   • Neterra|Voxility + Neterra Firewall - DDoS Защита   • • Месечно (месец за месец) - без намаление
    • Тримесечно (плащате на всеки 3 месеца) - 4% намаление
    • Шестмесечно (плащате на всеки 6 месеца) - 7% намаление
    • Годишно (плащате на всеки 12 месеца) - 11% намаление


  Поръчай сега
 • 46,89/mo

  VPS V

   AMHost Hosting

   • 65GB   Samusung SSD Raid 10

   • 10GB  ECC RAM памет

   • 6 vCore  ядра

   • Neterra|Voxility + Neterra Firewall - DDoS Защита   • • Месечно (месец за месец) - без намаление
    • Тримесечно (плащате на всеки 3 месеца) - 4% намаление
    • Шестмесечно (плащате на всеки 6 месеца) - 7% намаление
    • Годишно (плащате на всеки 12 месеца) - 11% намаление


  Поръчай сега
 • 52,88/mo

  VPS VI

   AMHost Hosting

   • 65GB   Samusung SSD Raid 10

   • 12GB  ECC RAM памет

   • 7 vCore  ядра

   • Neterra|Voxility + Neterra Firewall - DDoS Защита   • • Месечно (месец за месец) - без намаление
    • Тримесечно (плащате на всеки 3 месеца) - 4% намаление
    • Шестмесечно (плащате на всеки 6 месеца) - 7% намаление
    • Годишно (плащате на всеки 12 месеца) - 11% намаление


  Поръчай сега
 • 59,57/mo

  VPS VII

   AMHost Hosting

   • 75GB   Samusung SSD Raid 10

   • 12GB  ECC RAM памет

   • 8 vCore  ядра

   • Neterra|Voxility + Neterra Firewall - DDoS Защита   • • Месечно (месец за месец) - без намаление
    • Тримесечно (плащате на всеки 3 месеца) - 4% намаление
    • Шестмесечно (плащате на всеки 6 месеца) - 7% намаление
    • Годишно (плащате на всеки 12 месеца) - 11% намаление


  Поръчай сега
 • 70,28/mo

  VPS VIII

   AMHost Hosting

   • 75GB   Samusung SSD Raid 10

   • 14GB  ECC RAM памет

   • 10 vCore  ядра

   • Neterra|Voxility + Neterra Firewall - DDoS Защита   • • Месечно (месец за месец) - без намаление
    • Тримесечно (плащате на всеки 3 месеца) - 4% намаление
    • Шестмесечно (плащате на всеки 6 месеца) - 7% намаление
    • Годишно (плащате на всеки 12 месеца) - 11% намаление


  Поръчай сега
 • 78,49/mo

  VPS IX

   AMHost Hosting

   • 90GB   Samusung SSD Raid 10

   • 16GB  ECC RAM памет

   • 12 vCore  ядра

   • Neterra|Voxility + Neterra Firewall - DDoS Защита   • • Месечно (месец за месец) - без намаление
    • Тримесечно (плащате на всеки 3 месеца) - 4% намаление
    • Шестмесечно (плащате на всеки 6 месеца) - 7% намаление
    • Годишно (плащате на всеки 12 месеца) - 11% намаление


  Поръчай сега
 • 89,54/mo

  VPS X

   AMHost Hosting

   • 100GB   Samusung SSD Raid 10

   • 18GB  ECC RAM памет

   • 14 vCore  ядра

   • Neterra|Voxility + Neterra Firewall - DDoS Защита   • • Месечно (месец за месец) - без намаление
    • Тримесечно (плащате на всеки 3 месеца) - 4% намаление
    • Шестмесечно (плащате на всеки 6 месеца) - 7% намаление
    • Годишно (плащате на всеки 12 месеца) - 11% намаление


  Поръчай сега
 • 104,14/mo

  VPS XI

   AMHost Hosting

   • 100GB   Samusung SSD Raid 10

   • 24GB  ECC RAM памет

   • 15 vCore  ядра

   • Neterra|Voxility + Neterra Firewall - DDoS Защита   • • Месечно (месец за месец) - без намаление
    • Тримесечно (плащате на всеки 3 месеца) - 4% намаление
    • Шестмесечно (плащате на всеки 6 месеца) - 7% намаление
    • Годишно (плащате на всеки 12 месеца) - 11% намаление


  Поръчай сега
 • 126,32/mo

  VPS XII

   AMHost Hosting

   • 115GB   Samusung SSD Raid 10

   • 32GB  ECC RAM памет

   • 16 vCore  ядра

   • Neterra|Voxility + Neterra Firewall - DDoS Защита   • • Месечно (месец за месец) - без намаление
    • Тримесечно (плащате на всеки 3 месеца) - 4% намаление
    • Шестмесечно (плащате на всеки 6 месеца) - 7% намаление
    • Годишно (плащате на всеки 12 месеца) - 11% намаление


  Поръчай сега