Добре дошли в AMHost

Споразумение за нивото на обслужване


Това Споразумение за ниво на обслужване (SLA) описва ъптайма който ние гарантираме и компенсациите, които клиента ще получи в случай на недостъпност на услугите

1) Покритие
Следните условия са покрити от нашето SLA:

Непланиранна поддръжка/профилактика на софтуера или хардуера.
Недостъпност на мрежата, причинена от хардуерна повреда.
Недостъпност на мрежата, причинена от човешка грешка, или от персонала на AMHost.
Недостъпност на мрежата, причинена от DDoS Атака.

2) Ограничения
Следните условия не са покрити от нашето SLA:

Планирана (поне 48ч. преди това) поддръжка/профилактика. Профилактиките се извършват във възможно най-удобни за клиента часове.
Форсмажорни обстоятелства. - Обстоятелства извън нашия контрол.
Прекъсване причинено от потребителя.
Прекъсване, което е в рамките на гарантирания ъптайм (99.99%)

3) Компенсации
Следните са условията относно компенсации в случай на недостъпност спрямо нашето SLA:

За всеки 45минути на недостъпност, AMHost ще предостави удължаване на афектираната услуга.
За да получи компенсация, клиентът трябва да отвори Ticket от техния клиентски акаунт.
Заявлението за компенсация трябва да се извърши в рамките на 7 дена от появяването на недостъпността.
Ще откажем всички SLA заявления, ако сме сигурни, че клиентът нарочно е причинил повреди по услугата си.
SLA-а е валиден само за директни клиенти на AMHost.
AMHost си запазва правото да отказва компенсации по свое усмотрение.

Trustpilot

Copyright © 2023 AMHost.
Всички права запазени DMCA.com Protection Status abuseipdb